ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

3

Sv

en

ska

Snabbtangenter

Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma åt
de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.
Du aktiverar en snabbtangenter genom att hålla ned <Fn> innan du trycker på
den andra tangenten i snabbtangentskombinationen.

Snabbtangent Ikon

Funktion

Beskrivning

<Fn> + <F3>

Kommunika-
tionstangent

Aktiverar/avaktiverar datorns
kommunikationsenheter.
(Kommunikationsenheterna kan
variera beroende på konfiguration.)

<Fn> + <F4>

Vänteläge

Placerar datorn i vänteläge.

<Fn> + <F5>

Växla bildskärm Växlar visning mellan datorns

bildskärm och en extern monitor
(om ansluten) och båda.

<Fn> + <F6>

Bildskärm av

Stänger av bildskärmens
bakgrundsbelysning för att spara
ström. Återgå genom att trycka på
en valfri tangent.

<Fn> + <F7>

Aktivera/
avaktivera
pekplatta

Slår på och stänger av den inbyggda
pekplattan.

<Fn> + <F8>

Aktivera/
avaktivera
högtalare

Sätter på/stänger av högtalarna.

<Fn> + <F11>

NumLk

Aktiverar/avaktiverar den inbyggda
numeriska knappsatsen
(endast för vissa modeller).

<Fn> + < >

Öka ljusstyrkan Ökar bildskärmens ljusstyrka.

<Fn> + < >

Minska
ljusstyrka

Minskar bildskärmens ljusstyrka.

<Fn> + < >

Volym upp

Höjer högtalarvolymen.

<Fn> + < >

Volym ned

Sänker högtalarvolymen.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.