ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

8

Sv

enska

Dataskydd

Här kan du välja filer för kodering eller avkodering och hantera din PSD.

Borttagning av data

Här kan du välja filer som helt ska bort från hårddisken. Dokumentförstöraren
skriver över data för att göra återvinning av data omöjligt.

Obs: Du kan också dubbelklicka på ikonen dokumentförstöraren
på skrivbordet för att öppna funktionen.

Varning: Kontrollera att du väljer bara den information du vill
förstöra. När du har förstört en fil eller mapp är det omöjligt att
återställa data.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.