ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

45

Sv

en

ska

Så här startar du återställningsprocessen:
1

Starta om datorn.

2

När Acer-logotypen visas, tryck samtidigt på <Alt> + <F10> för att komma
in i återställningsfunktionen.

3

Läs instruktionerna på skärmen om du vill genomföra en
systemåterställning.

Viktigt! Denna funktion använder 15 GB på en dold partition på
hårddisken.

Beställa service

Internationell resegaranti

(International Travelers Warranty; ITW)

Datorn skyddas av en internationell resegaranti (ITW) som gör att du kan känna
dig lugn när du befinner dig på resa. Vårt världsomspännande nät av
servicecenter finns till hands för att hjälpa dig.

Ett ITW-pass följer med datorn. Passet innehåller allt du behöver veta om ITW-
garantin. En lista över tillgängliga, auktoriserade servicecenter.
Läs informationen noggrant.

Ha alltid ITW-passet till hands, speciellt när du reser, så att du kan utnyttja våra
servicecentra. Placera ditt inköpsbevis innanför fliken på insidan av ITW-passet.

Om det land du besöker inte har något Acer-auktoriserat ITW-servicecenter kan
du kontakta något av våra filialkontor. Besök www.acer.com.

Innan du ringer

Ha datorn till hands och följande information tillgänglig när du ringer Acer för
onlineservice. På så sätt kan vi minska samtalstiden och hjälpa dig lösa
problemen snabbt och effektivt. Om datorn har visat felmeddelanden eller
avgett ljudsignaler, skriver du ned meddelandena som de visas på skärmen eller
ljudsignalernas antal och ordning.

Följande information är obligatorisk:
Namn:
Adress:
Telefonnummer:
Maskin- och modelltyp:
Serienummer:
Inköpsdatum:

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.