ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

46

Sv

enska

Felsöka datorn

I det här kapitlet beskrivs hur du handskas med vanliga problem. Om ett fel
inträffar bör du läsa det här kapitlet innan du kontaktar en servicetekniker.
Allvarligare problem kan inte lösas utan att datorns hölje öppnas. Försök aldrig
öppna datorn själv. Kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter
för hjälp.

Felsökningstips

Denna bärbara PC-dator har ett avancerat system som avger felrapporter på
skärmen för att hjälpa dig lösa problem.
Om systemet rapporterar ett felmeddelande eller om ett felsymptom uppstår,
se "Felmeddelanden". Om problemet inte kan lösas skall du kontakta din
återförsäljare. Se "Beställa service" på sidan 45.

Felmeddelanden

Då ett felmeddelande visas skriver du ner det och vidtar sedan rätt åtgärd för
att lösa det. Följande tabell innehåller felmeddelanden i alfabetisk ordning
tillsammans med deras rekommenderade lösningar.

Om du fortfarande stöter på problem då du vidtagit åtgärder för att lösa felet ska du

kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter för hjälp.

Felmeddelanden

Lösningsåtgärd

CMOS battery bad

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad

servicecenter.

CMOS checksum error

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad

servicecenter.

Disk boot failure

Sätt i en systemdiskett (bootbar diskett) och tryck på <Enter>

för att starta om.

Equipment configuration

error

Tryck <F2> (medan POST pågår) för att gå in i

BIOS-inställningarna, och tryck sedan på Exit i

BIOS-inställningarna för att starta om.

Hard disk 0 error

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad

servicecenter.

Hard disk 0 extended type

error

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad

servicecenter.

I/O parity error

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad

servicecenter.

Keyboard error or no

keyboard connected

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad

servicecenter.

Keyboard interface error

Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserad

servicecenter.

Memory size mismatch

Tryck <F2> (medan POST pågår) för att gå in i

BIOS-inställningarna, och tryck sedan på Exit i

BIOS-inställningarna för att starta om.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.