ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

49

Eng

lish

Sv

en

ska

Säkerhetsföreskrifter från FCC

Den utstrålade effekten från Mini-PCI kortet för trådlöst nätverk (WLAN) och
Bluetooth kortet är väsentligt lägre än de exponeringsgränsvärden som
fastställts av FCC. Trots detta skall den bärbara PC-datorn i serien användas på
ett sådant sätt att exponeringen på människor minimeras enligt följande:
1

Användare uppmanas att följa de säkerhetsföreskrifter för trådlösa
enheter som finns i användarhandboken för varje trådlös enhet.

Varning: För att uppfylla FCC:s regler för radiofrekvent strålning
måste ett avstånd på minst 20 cm (8 tum) upprätthållas mellan
antennen för det inbyggda Mini-PCI kortet för trådlöst nätverk
(WLAN) som finns inbyggt i skärmen och samtliga personer.

Obs! Trådlös Mini PCI adapter använder en funktion för
överföringsspridning. Denna funktion sänder inte radiofrekvenser
samtidigt från båda antenner. En av antennerna väljs automatiskt
eller manuellt (av användare) för att tillse radiokommunikation av
hög kvalitet.

2

Denna utrustning är begränsad till användning inomhus eftersom den
opererar på frekvensområdet 5,15 GHz till 5,25 GHz. FCC kräver att denna
produkt skall användas inomhus i frekvensområdet 5,15 GHz till 5,25 GHz
för att minska risken för skadliga störningar på mobilsatellitsystem som
drivs på samma kanal.

3

Högeffektsradar är tilldelad primära användarrättigheter på banden
5,25 GHz och 5,65 till 5,85 GHz. Dessa radarstationer kan orsaka störningar
på och/eller skada enheten.

4

Olämplig eller otillåten användning kan orsaka störningar på radiotrafik.
Ändringar av den interna antennen gör FCC-certifieringen och din garanti
ogiltiga.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.