ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

viii

Käyttöympäristö

Varoitus! Sulje turvallisuussyistä kaikki langattomat laitteet sekä
radiolähettimet, kun käytät kannettavaa tietokonettasi
seuraavissa olosuhteissa. Näitä laitteita ovat, mutta eivat ne
yksistään: Langaton verkko (WLAN), Bluetooth ja/tai 3G.

Muista aina noudattaa jokaisen alueen erityissäädöksiä, ja aina sammuttaa
laitteesi kun sen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaraa.
Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasennoissa. Tämä laite täyttää
RF-altistumisen ohjearvot normaalissa käytössä, ja kun sen antenni on asetettu
vähintäänkin 1,5 senttimetrin (5/8 tuumaa) päähän kehostasi. Sen ei tulisi
sisältää metallia ja sinun tulisi sijoittaa laite yllämainitun matkan päähän
kehostasi. Lähettääksesi tiedostoja tai viestejä tämä laite tarvitsee hyvälaatuisen
verkkoyhteyden. Joissakin tapauksissa tiedostojen lähetys saattaa viivästyä,
kunnes sellainen yhteys on saatavilla. Varmista, että yllämainittua ohjetta
etäisyydestä noudatetaan, kunnes siirto on suoritettu loppuun saakka. Osat
laitteesta ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia esineitä,
ja kuulolaitetta käyttävien henkilöiden ei tulisi pitää laitetta lähellä korvaa,
jossa kuulolaite on. Älä sijoita luottokortteja tai muitakaan magneettisia
tallennusmedioita laitteen läheisyyteen, koska tallennettu tieto saattaa
pyyhkiytyä pois.

Lääketieteelliset laitteet

Jokaisen radiolähettimen käyttö, mukaan lukien matkapuhelimet, saattavat
häiritä riittämättömästi suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Kysy
lääkäriltäsi tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta, onko laite suojattu
riittävästi ulkopuoliselta RF-säteilyltä, tai jos sinulla on jotain muuta kysyttävää.
Sammuta laitteesi terveydenhoitolaitoksissa, kun alueen säädökset sinua niin
kehoittavat tekemään. Sairaalat tai terveydenhoitolaitokset saattavat käyttää
laitteita, jotka ovat herkkiä ulkopuoliselle RF-lähetyksille.
Sydämmentahdistajat. Sydämmentahdistajan valmistajat suosittelevat, että
vähimmäisvälimatka, 15,3 senttimetriä (6 tuumaa), pidetään langattoman
laitteen ja sydämmentahdistajan välillä, jotta vältyttäisiin sydämmentahdistajan
häiriöiltä. Nämä suositukset ovat yhteneväisiä erillisen Langattoman
Teknologian Tutkimuksen kanssa. Sydämmentahdistajan omaavien henkilöiden
tulisi toimia seuraavasti:

Pidä laite aina vähintäänkin 15,3 senttimetrin (6 tuuman) etäisyydellä

sydämmentahdistajasta.

Älä kanna laitetta päälläolevan sydämmentahdistaja läheisyydessä.

Jos epäilet häiriötä, sammuta laitteesi, ja siirrä sitä.

Kuulolaitteet. Jotkin digitaaliset, langattomat laitteet saattavat aiheuttaa
häriötä kuulolaitteissa. Jos häiriötä ilmenee, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.