ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

viii

Bezpieczeństwo linii telefonicznej

Przed przystąpieniem do naprawy lub rozmontowania urządzenia należy
odłączyć wszystkie linie telefoniczne od gniazda ściennego.

Należy unikać używania telefonu (innego niż bezprzewodowy) podczas burzy z
wyładowaniami. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w wyniku
wyładowania atmosferycznego.

Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa, podczas dodawania
lub wymiany elementów składowych nie należy stosować
niezgodnych części. Kosultować ze swym dostawcą możliwości
zakupu.

Środowisko robocze

Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa należy wyłączać
wszystkie urządzenia bezprzewodowe lub transmitujące fale
radiowe, kiedy używa się komputera przenośnego w
następujących warunkach. Te urządzenia mogą obejmować
między innymi: urządzenia sieci bezprzewodowych (WLAN),
Bluetooth i/lub 3G.

Należy pamiętać o stosowaniu się do wszelkich szczególnych regulacji prawnych
obowiązujących na danym terenie oraz zawsze wyłączać swe urządzenie, kiedy
jego używanie jest zabronione albo może powodować zakłócenia lub zagrożenia.
Korzystać z urządzenia tylko w jego normalnym położeniu roboczym. To urządzenia
spełnia wymagania wytycznych dotyczących narażenia na działanie częstotliwości
radiowych, kiedy jest używane w normalny sposób, a jego antena znajduje się w
odległości nie mniejszej niż 1,5 centymetra (5/8 cala) od ciała użytkownika. Nie
może zawierać metalowych części, a użytkownik powinien umieścić urządzenie w
określonej powyżej odległości od ciała. Aby pomyślnie transmitować pliki danych lub
wiadomości, urządzenie wymaga dobrej jakości połączenia z siecią. W niektórych
przypadkach transmisja plików danych lub wiadomości może zostać opóźniona,
dopóki takie połączenie nie będzie dostępne. Aż do zakończenia transmisji należy
zapewnić utrzymanie odległości określonej w powyższych zaleceniach. Części
urządzenia są magnetyczne. Do urządzenia będą przyciągane metalowe
przedmioty, a osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny trzymać
urządzenia przy uchu z aparatem słuchowym. W pobliżu urządzenia nie
pozostawiać kart kredytowych ani innych magnetycznych urządzeń
przechowywania danych, ponieważ może dojść do skasowania zawartych na nich
informacji.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.