ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

xi

Poradnictwo dotyczące rtęci

Projektory z żarówką lub urządzenia zawierające monitor lub
wyświetlacz LCD niepodświetlany za pomocą diod LCD/monitor
analogowy: Lampa (lampy) wewnątrz tego produktu zawierają rtęć i
muszą być zawrócone do ponownego wykorzystania lub utylizowane
zgodnie z miejscowymi, stanowymi lub federalnymi przepisami prawa.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Electronic Industries
Alliance w witrynie www.eiae.org. W serwisie www.lamprecycle.org
można zapoznać się z informacjami dotyczącymi utylizacji lamp.

ENERGY STAR

Produkty firmy Acer z oznaczeniem ENERGY STAR umożliwiają
oszczędność pieniędzy poprzez zmniejszenie kosztów energii i
ochronę środowiska przy zachowaniu funkcjonalności oraz
wysokiej jakości działania produktu. Firma Acer z dumą oferuje
swoim klientom produkty z oznaczeniem ENERGY STAR.
Co oznacza ENERGY STAR?

Produkty posiadające oznakowanie ENERGY STAR zużywają mniej energii tym
samym zapobiegają emisji gazów cieplarnianych, spełniając ścisłe wymagania
dotyczące energooszczędności ustanowione przez Amerykański Urząd Ochrony
Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency). Firma Acer z
zaangażowaniem rozprowadza na całym świecie produkty i oferuje usługi
umożliwiające oszczędność pieniędzy i energii oraz poprawę stanu środowiska
naturalnego. Im więcej zaoszczędzimy energii dzięki zużywaniu jej w bardziej
wydajny sposób, tym bardziej zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych i ryzyko
wystąpienia zmiany klimatu. Więcej informacji można znaleźć na stronach
www.energystar.gov i www.energystar.gov/powermanagement.
Produkty firmy Acer z oznaczeniem ENERGY STAR: (tylko w niektórych modelach)

Wytwarzają mniej ciepła, zmniejszają obciążenie wymagane do
ochładzania i redukują ocieplenie klimatu.

Automatycznie przechodzą w tryb wygaszania ekranu i wstrzymania pracy
komputera odpowiednio po 10 i 30 minutach nieaktywności.

Aby przywrócić pracę komputera z trybu wstrzymania, naciśnij dowolny
klawisz na klawiaturze lub porusz myszą.

W trybie wstrzymania komputery zużywają ponad 80% mniej energii.

ENERGY STAR oraz znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami
amerykańskimi.

Porady oraz informacje o wygodzie użytkowania

Użytkownicy komputerów mogą uskarżać się na przemęczenie wzroku i ból głowy
po długim okresie pracy. Po wielu godzinach spędzonych na pracy przed
komputerem użytkownicy są także narażeni na obrażenia ciała. Okresy długiej
pracy, nieodpowiednia pozycja ciała, złe nawyki pracy, stres, niewłaściwe warunki
pracy, osobisty stan zdrowia oraz inne czynniki znacznie zwiększają ryzyko
doznania obrażeń ciała.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.