ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

xiv

Na początek

Dziękujemy za wybranie notebooka PC serii Acer dla celów realizacji potrzeb w
zakresie mobilnego przetwarzania.

Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z komputera Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji:

Jako pierwszy plakat instalacyjny pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie
komputera.

Ogólny podręcznik użytkownika komputera serii TravelMate zawiera przydatne
informacje dotyczące wszystkich modeli serii TravelMate. Obejmuje podstawowe
zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd. Należy pamiętać, że Ogólny
podręcznik użytkownika
, odnosi się czasami do funkcji lub elementów tylko
niektórych modeli serii, które nie muszą występować w zakupionym modelu.
Przypadki takie są oznaczone w tekście dopiskiem „w wybranych modelach”.

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego
komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer
może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z podręcznikiem Ogólny
podręcznik użytkownika komputera serii TravelMate.
Przewodnik ten zawiera
szczegółowe informacje dotyczące takich tematów, jak narzędzia systemowe,
odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz rozwiązywanie problemów. Oprócz
nich zawiera także informacje na temat gwarancji oraz informacje dotyczące
bezpieczeństwa pracy z komputerem przenośnym. Jest on dostępny w formie
elektronicznej jako plik PDF zapisany fabrycznie na dysku komputera. Wykonaj
poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:

1

Kliknij

Start > Wszystkie programy > AcerSystem.

2

Kliknij TravelMate Generic User Guide.

Uwaga: Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest
zainstalowanie programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie
zainstalowano programu Adobe Reader, kliknięcie TravelMate
Generic User Guide
spowoduje uruchomienie instalatora programu
Adobe Reader. Aby zakończyć instalację, należy postępować zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Instrukcje dotyczące
używania programu Adobe Reader, znajdują się w menu Pomocy i
obsługi technicznej
.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.