ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

xv

Podstawowe porady i wskazówki dotyczące
używania komputera

Włączanie i wyłączanie komputera

Aby włączyć komputer, wystarczy nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania. Zapoznaj się
z plakatem instalacyjnym w celu uzyskania informacji o położeniu przycisku
zasilania.

Aby wyłączyć zasilanie, należy wykonać jedną z czynności:

Użycie polecenia zamknięcia systemu Windows: kliknij Start, a następnie
Zamknij.

Użycie przycisku zasilania
Można wymusić przejście komputera do trybu wstrzymania, naciskając klawisz
skrótu wstrzymania <Fn> + <F4>.

Uwaga: Jeżeli nie możesz wyłączyć zasilania komputera normalnie,
wtedy w celu zakończenia pracy komputera naciśnij i przytrzymaj
przycisk zasilania dłużej niż przez cztery sekundy. Po wyłączeniu
komputera, przed jego ponownym włączeniem należy odczekać co
najmniej dwie sekundy.

Dbanie o komputer

Komputer będzie służył dobrze, jeżeli użytkownik będzie o niego dbał.

Nie wystawiaj komputera na bezpośrednie światło słoneczne. Nie umieszczaj
go w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik.

Nie wystawiaj komputera na działanie temperatur niższych niż 0°C (32°F) lub
wyższych niż 50°C (122°F).

Nie narażaj komputera na działanie pól magnetycznych.

Nie wystawiaj komputera na działanie deszczu lub wilgoci.

Nie dopuszczaj do wylania na komputer wody lub innych płynów.

Nie dopuszczaj do poddawania komputera silnym wstrząsom i wibracji.

Nie dopuszczaj do zakurzenia i zabrudzenia komputera.

Nigdy nie stawiaj przedmiotów na komputerze.

Nigdy nie trzaskaj pokrywą wyświetlacza podczas jej zamykania.

Nigdy nie umieszczaj komputera na nierównych powierzchniach.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.