ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

1

Polski

Touchpad

Wbudowany touchpad jest urządzeniem wskazującym, wykrywającym ruch na jego
powierzchni. Oznacza to, że kursor reaguje na przesuwanie palcem po powierzchni
touchpada. Centralne położenie na podpórce pod nadgarstki zapewnia optimum
komfortu i podparcia.

Podstawowe informacje o obsłudze touchpada
(z dwoma przyciskami)

Następujące pozycje pokazują sposób użycia urządzenia touchpad z dwoma
przyciskami.

Przesuń palcem wzdłuż powierzchni touchpada, aby przesunąć kursor.

Naciskaj znajdujące się poniżej touchpada przyciski w lewo i w prawo, aby

uruchomić funkcję zaznaczenia i wykonania. Te dwa przyciski mają podobne

działanie do lewego i prawego przycisku myszki. Stuknięcie touchpada ma taki

sam skutek, jak kliknięcie lewym przyciskiem myszki.

Uwaga: Ilustracje są przykładowe. Dokładna konfiguracja zależy od
zakupionego modelu komputera.

Uwaga: Gdy korzysta się touchpada, palce powinny być suche i czyste.
Także powierzchnia touchpada powinna być czysta i sucha. Touchpad
reaguje na ruchy palca. Im lżejsze dotknięcie; tym lepsza jest reakcja.
Silniejsze stukanie nie powoduje zwiększenia wrażliwości touchpada.

Uwaga: Pionowe i poziome przewijanie na touchpadzie jest
domyślnie włączone. Można je wyłączyć wybierając odpowiednie
ustawienia w aplecie Mysz Panelu sterowania Windows.

Funkcja

Lewy przycisk

Prawy przycisk Podstawowy touchpad

Wykonaj

Kliknij szybko dwukrotnie.

Stuknij dwukrotnie (z tą samą
szybkością, jak przy dwukrotnym
kliknięciu przyciskiem myszki)

Zaznacz

Kliknij raz.

Stuknij raz.

Przeciągnij

Kliknij i przytrzymaj, a
następnie przeciągnij
palec po powierzchni
touchpada, aby
przeciągnąć kursor po
ekranie.

Stuknij dwukrotnie (z tą samą
szybkością, jak przy dwukrotnym
kliknięciu przyciskiem myszki), a
następnie po drugim stuknięciu
pozostaw palec na powierzchni
touchpada i przeciągnij kursor.

Dostęp do menu
kontekstowego

Kliknij raz.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.