ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

3

Polski

Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu
uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność
ekranu czy ustawienia głośności.
Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed
naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

Klawisz skrótu Ikona Funkcja

Opis

<Fn> + <F3>

Klawisz
komunikacji

Włącza/wyłacza urządzenia
komunikacyjne komputera. (urządzenia
komunikacyjne mogą być różne w
zależności od konfiguracji.)

<Fn> + <F4>

Wstrzymanie

Powoduje przejście komputera do trybu
Wstrzymanie.

<Fn> + <F5>

Przełączenie
wyświetlania

Umożliwia przełączanie sygnału
wyjściowego wyświetlacza na ekran
wyświetlacza lub na zewnętrzny monitor
(jeśli jest przyłączony) lub na oba.

<Fn> + <F6>

Wyłączenie
ekranu

Wyłącza podświetlenie ekranu
wyświetlacza w celu oszczędzania
energii. Naciśnij dowolny klawisz w celu
przywrócenia wyświetlania.

<Fn> + <F7>

Przełączenie
touchpada

Służy do włączania i wyłączania
wbudowanego touchpada.

<Fn> + <F8>

Przełączanie
głośnika

Umożliwia włączanie i wyłączanie
głośników.

<Fn> + <F11>

NumLk

Włączanie i wyłączanie wbudowanego
bloku klawiszy numerycznych
(tylko w niektórych modelach).

<Fn> + < >

Zwiększenie
jasności

Zwiększa jasność ekranu.

<Fn> + < >

Zmniejszenie
jasności

Zmniejsza jasność ekranu.

<Fn> + < >

Zwiększenie
głośności

Zwiększa głośność dźwięku.

<Fn> + < >

Zmniejszenie
głośności

Zmniejsza głośność dźwięku.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.