ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

7

Polski

Ustawienia systemu BIOS

Użytkownik może tutaj ustawić hasła administratora i użytkownika systemu BIOS,
włączyć lub wyłączyć uwierzytelnianie hasłem przy rozruchu oraz dodać metkę
środka trwałego dla danego urządzenia.

Można także ustawić kolejność uruchamiania urządzenia, włączać lub wyłączać
porty i urządzenia wbudowane oraz importować lub eksportować ustawienia
systemu BIOS.

Menedżer danych uwierzytelniania

Użytkownik może tutaj ustawiać i zarządzać danymi uwierzytelniania, w tym
uwierzytelniania przed rozruchem.

Można zmieniać hasła systemu ProShield i Windows, zarządzać informacjami kont
online oraz tworzyć lub przywracać kopie danych uwierzytelniania.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.