ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

8

Polski

Ochrona danych

Użytkownik może tutaj wybierać pliki w celu ich szyfrowania lub rozszyfrowania oraz
zarządzać swoim dyskiem PSD.

Usuwanie danych

Użytkownik może tutaj wybrać pliki w celu ich całkowitego usunięcia z dysku
twardego. Niszczarka plików nadpisuje dane, aby przywrócenie danych było
niemożliwe.

Uwaga: Funkcję tę można także otworzyć klikając dwukrotnie ikonę
Niszczarki plików na pulpicie.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.