ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

11

Polski

Tworzenie kopii zapasowych przywracania
(napęd optyczny)

Aby dokonać ponownej instalacji przy użyciu kopii zapasowej na dyskach
optycznych, należy najpierw utworzyć dysk przywracania. Podczas procesu na
ekranie wyświetlane są instrukcje. Należy je uważnie przeczytać!

1

Kliknij Start > Wszystkie programy > Acer, a następnie Acer eRecovery
Management
.

2

Aby utworzyć dyski przywracania dla całej oryginalnej zawartości dysku
twardego, włącznie z Windows i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
oraz sterownikami, kliknij Utwórz płytę ustawień fabrycznych.

- LUB -

Aby utworzyć dysk przywracania tylko dla fabrycznie zainstalowanego
oprogramowania i sterowników, kliknij Utwórz dysk kopii zapasowej sterowników
i aplikacji
.

Ważne: Zalecamy jak najszybsze utworzenie obydwu typów kopii
zapasowych przywracania.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.