ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

13

Polski

Tworzenie kopii zapasowych przywracania
(Napęd USB flash)

Aby dokonać ponownej instalacji przy użyciu kopii zapasowej na napędzie USB
flash, należy najpierw utworzyć kopię zapasową przywracania. Podczas procesu na
ekranie wyświetlane są instrukcje. Należy je uważnie przeczytać!

Ważne: W przypadku używania napędu USB flash należy się
upewnić, że jego pojemność wynosi co najmniej 12 GB i nie zawiera
on poprzednich danych.

Ważne: Ten rozdział dotyczy tylko komputerów bez napędu
optycznego.

1

Kliknij Start > Wszystkie programy > Acer, a następnie Acer eRecovery
Management
.

2

Aby utworzyć kopie zapasowe przywracania dla całej oryginalnej zawartości
dysku twardego, włącznie z Windows i fabrycznie zainstalowanym
oprogramowaniem oraz sterownikami, kliknij Utwórz kopię zapasową
ustawień fabrycznych
.

- LUB -

Aby utworzyć kopię zapasową przywracania tylko dla fabrycznie zainstalowanego
oprogramowania i sterowników, kliknij Utwórz kopię zapasową sterowników i
aplikacji
.

Ważne: Zalecamy jak najszybsze utworzenie obydwu typów kopii
zapasowych przywracania.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.