ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

25

Polski

Acer Backup Manager

Uwaga: Ta funkcja występuje tylko w niektórych modelach.

Aplikacja Acer Backup Manager za pomocą prostego procesu obejmującego trzy
czynności umożliwia tworzenie kopii zapasowych całego systemu lub wybranych
plików i folderów zgodnie z harmonogramem lub według indywidualnej potrzeby.
Aby uruchomić aplikację Acer Backup Manager, naciśnij klawisz Acer Backup
Manager znajdujący się nad klawiaturą. Można także przejść do poleceń Start >
Wszystkie programy > Acer Backup Manager > Acer Backup Manager. Zostanie
otwarty ekran powitalny, w którym użytkownik uzyska instrukcje trzech czynności w
celu utworzenia zaplanowanych kopii zapasowych. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby
przejść do następnego ekranu. Kliknij przycisk + i postępuj według instrukcji
podanych na ekranie:

1

Wybierz treść, której kopię zapasową chcesz utworzyć. Im mniejszy rozmiar
wybranej treści, tym szybszy będzie proces, jednak równocześnie zwiększy to
ryzyko utraty danych.

2

Wybierz miejsce, w którym mają zostać zapisane kopie zapasowe. Można
wybrać jedynie napęd zewnętrzny lub napęd D: aplikacja Acer Backup
Manager nie może zapisać kopii zapasowej na napędzie źródłowym.

3

Określ jak często aplikacja Acer Backup Manager ma tworzyć kopie zapasowe.

Po ukończeniu powyższych trzech kroków zostaną utworzone kopie zapasowe
zgodnie z harmonogramem. Kopie zapasowe można także utworzyć ręcznie
naciskając klawisz Acer Backup Manager.

Aby zmienić ustawienia w dowolnym czasie, uruchom aplikację Acer Backup
Manager z menu Start i ponownie wykonaj powyżej opisane czynności.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.