ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

34

Polski

Co należy wziąć ze sobą

Należy wziąć ze sobą niektóre rzeczy, jeżeli nie ma ich w domu:

Zasilacz prądu przemiennego i przewód zasilający.

Wydrukowany plakat instalacyjny.

Zalecenia dodatkowe

Podczas podróży do pracy i z pracy należy stosować się do podanych poniżej
zaleceń dotyczących zabezpieczenia komputera:

Zabierając komputer ze sobą należy minimalizować wpływ zmian temperatury.

W razie konieczności zatrzymania się na dłuższy czas bez możliwości zabrania
komputera ze sobą, należy zostawić go w bagażniku samochodu, aby uniknąć
nadmiernego nagrzewania komputera.

Zmiany temperatury i wilgotności mogą spowodować kondensację.
Przed włączeniem komputera należy zaczekać na przywrócenie temperatury
pokojowej i sprawdzić, czy nie doszło do kondensacji pary na ekranie.
W przypadku zmianytemperatury o więcej niż 10°C (18°F), należy dłużej
zaczekać na powolne przywrócenie temperatury pokojowej. O ile to możliwe,
należy pozostawić komputer na 30 minut w otoczeniu o temperaturze
pośredniej pomiędzy temperaturą zewnętrzną i temperaturą pokojową.

Konfiguracja biura domowego

Jeżeli często pracujesz korzystając z komputera w domu, korzystne może być
zakupienie drugiego zasilacza prądu przemiennego, przeznaczonego do używania
w domu. Posiadanie drugiego zasilacza prądu zmiennego pozwoli uniknąć
przenoszenia dodatkowego ciężkiego przedmiotu do domu i z domu.

Jeżeli używasz komputera w domu przez znaczne okresy czasu, korzystne może
być także dodanie zewnętrznej klawiatury, monitora lub myszki.

Podróżowanie z komputerem

Podczas podróży na większe odległości, na przykład z własnego biura do biura
klienta lub podczas lokalnych podróży.

Przygotowanie komputera

Komputer należy przygotować w taki sam sposób, jak w przypadku zabierania go do
domu. Należy sprawdzić, czy akumulator komputera jest naładowany. Podczas
przechodzenia przez bramkę kontroli, ochrona lotniska może wymagać włączenia
komputera.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.