ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

36

Polski

Zalecenia dodatkowe

Należy stosować się do takich samych dodatkowych zaleceń, jak w przypadku
zwykłych podróży z komputerem. Dodatkowo, podczas podróży zagranicznych
mogą okazać się użyteczne następujące wskazówki:

Podczas podróży do innego kraju, należy sprawdzić, czy dane techniczne
przewodu zasilającego zasilacza prądu przemiennego są zgodne z
parametrami napięcia prądu przemiennego w danym kraju. Jeżeli nie są
zgodne, należy kupić przewód zasilający zgodny z lokalnymi parametrami
napięcia prądu przemiennego. Do zasilania komputera nie należy używać
sprzedawanych konwerterów do zasilania innych urządzeń.

Jeżeli używany jest modem, należy sprawdzić, czy modem i złącze są zgodne
z systemem telekomunikacyjnym docelowego kraju podróży.

Zabezpieczanie komputera

Komputer jest drogim urządzeniem i należy zadbać o jego bezpieczeństwo.
Naucz się zasad ochrony i zabezpieczania komputera.

Elementami zabezpieczenia komputera są blokady sprzętowe i programowe —
blokada zabezpieczająca i hasła.

Używanie blokady zabezpieczającej komputer

Ten notebook jest wyposażony w gniazdo zabezpieczenia zgodnego z systemem
Kensington przeznaczone dla blokady komputera.

Owiń kabel zabezpieczenia komputera dookoła ciężkiego nieruchomego obiektu,
takiego jak stół lub zablokowany uchwyt szuflady. Wstaw zamek blokady do gniazda
i przekręć klucz w celu zamknięcia blokady. Dostępne są także modele bez kluczy.

Używanie haseł

Hasła zabezpieczają komputer przed nieuprawnionym dostępem. Ustawienie tych
haseł tworzy kilka różnych poziomów zabezpieczenia komputera i znajdujących się
w nim danych.

Hasło Administratora (Supervisor Password) zapobiega nieuprawnionemu
dostępowi do programu narzędziowego BIOS. Kiedy zostanie ustawione, musi
być hasła każdorazowo przed uzyskaniem dostępu do programu
narzędziowego BIOS. Zobacz "Program narzędziowy BIOS" na stronie 44.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.