ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

44

Polski

Program narzędziowy BIOS

Program narzędziowy BIOS to program konfiguracji sprzętu, wbudowany w układzie
BIOS (Basic Input/Output System [Podstawowy system wejścia/wyjścia]).

Komputer został już wcześniej prawidłowo skonfigurowany oraz zoptymalizowany i
nie ma potrzeby uruchamiania tego programu narzędziowego. Jednakże, jeśli
wystąpią problemy związane z konfiguracją, będzie potrzebne uruchomienie tego
programu.

Aby uaktywnić program narzędziowy BIOS, należy nacisnąć klawisz <F2> podczas
trwania testu POST (Power-On Self Test [Autotest po włączeniu zasilania]), w czasie
wyświetlania logo notebooka PC.

Sekwencja startowa systemu

Aby ustawić sekwencję startową systemu w programie narzędziowym BIOS, należy
uruchomić program narzędziowy BIOS, a następnie wybrać Boot (Ładowanie
systemu)
z listy kategorii umieszczonej w górnej części ekranu.

Włączanie odzyskiwania systemu z dysku
(disk-to-disk recovery)

Aby włączyć funkcję odzyskiwania systemu z dysku (odzyskiwanie z dysku
twardego), należy uruchomić program narzędziowy BIOS, a następnie wybrać
kategorię Main z listy umieszczonej w górnej części ekranu. Znajdź pozycję
D2D Recovery w dolnej części ekranu i za pomocą klawiszy <F5> i <F6> ustaw tę
wartość na Enabled.

Hasło

Aby ustawić hasło podczas ładowania systemu, uruchom program narzędziowy
BIOS, a następnie wybierz kategorię Security (Bezpieczeństwo) z listy kategorii
umieszczonej w górnej części ekranu. Znajdź pozycję Password on boot: i za
pomocą klawiszy <F5> i <F6> włącz tę funkcję.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.