ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

54

Polski

Uwaga: Karta Wireless Mini-PCI posiada zaimplementowaną funkcję
dywersyfikacji transmisji. Urządzenie nie emituje częstotliwości
radiowych równocześnie z obu anten. Dla zapewnienia dobrej jakości
połączenia radiowego jedna z anten jest wybierana automatycznie lub
ręcznie (przez użytkownika).

2

Zastosowanie tego urządzenia jest ograniczone do użytku wewnątrz
pomieszczeń, ze względu na jego działanie w zakresie częstotliwości 5,15 do
5,25 GHz. FCC wymaga używania tego produktu wewnątrz pomieszczeń dla
zakresu częstotliwości 5,15 do 5,25 GHz, aby zredukować potencjalne
szkodliwe zakłócenia kanałów publicznych systemów telefonii satelitarnej.

3

Pasma częstotliwości od 5,25 do 5,35 GHz oraz od 5,65 do 5,85 GHz są
przydzielone wysokiej mocy radarom, jako głównym użytkownikom. Te stacje
radarowe mogą spowodować zakłócenia pracy i/lub uszkodzenie urządzenia.

4

Nieprawidłowa instalacja lub nieuprawnione użycie może spowodować
szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Także wszelkie przeróbki
wewnętrznej anteny mogą spowodować pozbawienie certyfikatu FCC oraz
utratę gwarancji.

Kanada – Zwolnienie z konieczności
licencjonowania urządzeń
radiokomunikacyjnych emitujących niski poziom
energii (RSS-210)

Narażanie ludzi na działanie pól RF (RSS-102)

Seria notebooków PC posiada zintegrowane niskoemisyjne anteny nie generujące
pól RF o wartościach przekraczających ograniczenia Health Canada (Kanadyjski
system ochrony zdrowia), dotyczących emisji promieniowania; należy sprawdzić
informacje Safety Code 6, które są dostępne na stronie internetowej Health Canada,
pod adresem www.hc-sc.gc.ca/rpb.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.