ユーザーガイド Acer - TravelMate series, TravelMate 7750G, TravelMate 7750Z, TravelMate 7750

前へ 次へ
background image

ix

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek zavarhatják a helytelenül beszerelt vagy rosszul árnyékolt
elektronikus rendszerek, például az elektronikus befecskendező rendszerek, az
elektronikus blokkolásgátló fékrendszerek, az elektronikus sebességszabályozók és
a légzsákrendszerek működését. További információt a jármű vagy az utólagosan
beszerelt készülék gyártójától, illetve annak képviselőjétől kaphat. A készülék
javítását vagy járműbe való beszerelését csak szakképzett személy végezheti.
A helytelen beszerelés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó
garancia érvénytelenné válását okozhatja. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a jármű
minden vezeték nélküli készüléke helyesen van-e rögzítve, és megfelelően
működik-e. A készülékkel és annak részegységeivel vagy tartozékaival azonos
fülkében, rekeszben ne tároljon gyúlékony folyadékot, gázt vagy egyéb
robbanékony anyagot. Ha légzsákkal felszerelt járműben utazik, akkor ne feledje,
hogy a légzsák nagy erővel nyílhat ki. A légzsák fölé, illetve a légzsák kinyílási
területére ne helyezzen semmilyen tárgyat, ideértve a rögzített és a hordozható
vezeték nélküli készülékeket is. A jármű belterébe hibásan beszerelt vezeték nélküli
készülékek a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhatnak. A készülék
repülőgépen való használata tilos. Mielőtt repülőgépre szállna, kapcsolja ki a
készüléket. A vezeték nélküli eszközöknek a repülőgépen való használata
veszélyeztetheti a repülőgép működését, megzavarhatja a vezeték nélküli
telefonhálózatot, illetve ütközhet a jogszabályok előírásaival.

Robbanásveszélyes környezetek

Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű helyeken kapcsolja ki a készüléket, és
vegye figyelembe az összes jelzést és egyéb utasítást. Esetlegesen
robbanásveszélyes levegőjű helyek mindazok, ahol normál esetben a járművek
motorjának leállítására szólítanák fel. Az ilyen helyeken a szikrák robbanást, illetve
személyi sérüléshez, rosszabb esetben halálhoz vezető tüzet okozhatnak.
Az üzemanyagtöltő és a szervizállomások területén kapcsolja ki a notebookot.
Az üzemanyagraktárakban és az -elosztó létesítményekben, a vegyi üzemekben és
a robbantási területeken gondosan tanulmányozza a rádiós készülékek
használatára vonatkozó előírásokat. Az esetlegesen robbanásveszélyes levegőjű
területeket általában – de nem minden esetben – jelöléssel látják el. Ideértendők a
hajók fedélközei, a vegyi szállítási és tároló létesítmények, a cseppfolyósított
földgázt (például propán-butánt) használó járművek, illetve azok a helyek, ahol a
levegő vegyi anyagokat vagy egyéb részecskéket, például port, gabonaport vagy
fémport tartalmaz. Ne kapcsolja be a notebookot azokon a helyeken, ahol tilos a
mobiltelefonok használata, illetve ahol interferenciát vagy egyéb kárt okozhat.

Segélykérő hívások

Figyelmeztetés: A készülékkel nem lehet segélykérő hívást bonyolítani.
Ha segélykérő hívást szeretne indítani, akkor mobiltelefonnal vagy egyéb
telefonrendszerrel kell kezdeményeznie a hívást.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.