サービスマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 4750, TravelMate 4750G, TravelMate 4750ZG, TravelMate 4750Z, TravelMate 4350

前へ 次へ
background image

5

Sv

en

ska

Snabbknappar

Datorn använder snabbknappar eller knappkombinationer för att komma åt de
flesta av datorns kontroller, t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.
Du aktiverar snabbknappar genom att hålla ned <Fn> innan du trycker på den
andra knappen i snabbknappskombinationen.

#

Ikon

Objekt

Beskrivning

1

Integrerad
webbkamera

Webbkamera för videokommunikation.

2

Bildskärm

Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD),
visar utdata från datorn (konfigurationen
kan variera mellan olika modeller).

3

Av-/på-knapp/
indikator

Slår på och stänger av datorn. Anger om
datorn är av eller på.

4

Tangentbord

För inmatning av data i datorn.

5

Pekplatta

Beröringskänslig pekenhet som fungerar
som en datormus.

6

Klickknappar
(vänster och höger)

Vänster och höger knapp fungerar som
vänster och höger musknapp.

7

Högtalare

Avger utgående stereoljud.

8

Mikrofon

Inbyggd mikrofon för ljudinspelning.

Snabbknapp

Ikon

Funktion

Beskrivning

<Fn> + <F3>

Kommunikation Aktiverar/avaktiverar datorns

kommunikationsenheter.

<Fn> + <F4>

Viloläge

Placerar datorn i viloläge.

<Fn> + <F5>

Växla bildskärm Växlar visning mellan datorns

bildskärm och en extern
monitor (i förekommande fall)
och båda.

<Fn> + <F6>

Skärmsläckare

Stänger av bildskärmens
bakgrundsbelysning för att
spara ström. Återgå genom att
trycka på en valfri knapp.

<Fn> + <F7>

Aktivera/
avaktivera
pekplatta

Aktiverar/avaktiverar den
interna pekplattan.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.