サービスマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 4750, TravelMate 4750G, TravelMate 4750ZG, TravelMate 4750Z, TravelMate 4350

前へ 次へ
background image

5

Polski

Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu
uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność
ekranu czy ustawienia głośności.

Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed
naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

#

Ikona

Element

Opis

1

Zintegrowana
kamera
internetowa

Kamera internetowa do komunikacji wideo.

2

Ekran wyświetlacza Nazywany jest także wyświetlaczem

ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display;
LCD), wyświetla informacje wyjściowe
komputera (konfiguracja może być różna w
zależności od modelu).

3

Przycisk/wskaźnik
zasilania

Służy do włączania i wyłączania komputera.
Wskazuje stan zasilania komputera.

4

Klawiatura

Umożliwia wprowadzanie danych do
komputera.

5

Touchpad

Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa
jak myszka komputerowa.

6

Przyciski kliknięć
(lewy i prawy)

Działanie lewego i prawego przycisku jest
podobne do działania lewego i prawego
przycisku myszki.

7

Głośniki

Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku.

8

Mikrofon

Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania
dźwięku.

Klawisz skrótu

Ikona

Funkcja

Opis

<Fn> + <F3>

Komunikacja

Włącza/wyłącza urządzenia
komunikacyjne komputera.

<Fn> + <F4>

Uśpij

Powoduje przejście komputera do
trybu Wstrzymanie.

<Fn> + <F5>

Przełączenie
wyświetlania

Umożliwia przełączanie sygnału
wyjściowego wyświetlacza na ekran
wyświetlacza lub na zewnętrzny
monitor (jeśli jest przyłączony) lub
na oba.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.