サービスマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 4750, TravelMate 4750G, TravelMate 4750ZG, TravelMate 4750Z, TravelMate 4350

前へ 次へ
background image

5

Č

ešt
ina

Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění
většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než
stisknete druhou klávesu této kombinace.

2

Displej

Na displeji, označovaném také displej z
tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD),
se zobrazuje grafický výstup počítače
(konfigurace se může lišit podle modelů).

3

Tlačítko a
indikátor napájení

Slouží k zapnutí a vypnutí počítače. Indikuje
stav napájení počítače.

4

Klávesnice

Slouží k zadávání údajů do počítače.

5

Touchpad

Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má
podobnou funkci jako počítačová myš.

6

Tlačítka
(levé a pravé)

Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé
tlačítko myši.

7

Reproduktory

Zajišt’ují stereofonní zvukový výstup.

8

Mikrofon

Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.

Klávesová
zkratka

Ikona

Funkce

Popis

<Fn> + <F3>

Komunikace

Povoluje/zakazuje komunikační
zařízení počítače.

<Fn> + <F4>

Režim spánku

Slouží k přepnutí počítače do
režimu spánku.

<Fn> + <F5>

Přepnutí displeje Přepíná výstup zobrazení mezi

displejem, externím monitorem
(pokud je připojen) a oběma
zařízeními.

<Fn> + <F6>

Prázdná
obrazovka

Slouží k vypnutí podsvícení
obrazovky displeje, čímž se ušetří
energie. Podsvícení obnovíte
stisknutím libovolné klávesy.

<Fn> + <F7>

Přepnutí zařízení
touchpad

Slouží k zapnutí a vypnutí
interního zařízení touchpad.

#

Ikona

Položka

Popis

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.