サービスマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 4750, TravelMate 4750G, TravelMate 4750ZG, TravelMate 4750Z, TravelMate 4350

前へ 次へ
background image

5

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine
nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitost’ výstupu.

Ak chcete aktivovat’ klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <Fn> pred stlačením
ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.

#

Ikona

Položka

Popis

1

Zabudovaná
webkamera

Webová kamera na video komunikáciu.

2

Obrazovka

Nazýva sa tiež Liquid-Crystal Display (LCD),
zobrazuje výstup z počítača (konfigurácia sa
môže v závislosti od modelu líšit’).

3

Tlačidlo/kontrolka
napájania

Zapína a vypína počítač. Signalizuje stav
napájania počítača.

4

Klávesnica

Slúži na zadávanie údajov do počítača.

5

Dotyková plocha

Zariadenie s citlivost’ou na dotyk, ktoré
funguje ako počítačová myš.

6

Tlačidlá na klikanie
(ľavé a pravé)

Funkcia ľavého a pravého tlačidla je podobná
ako funkcia ľavého a pravého tlačidla myši.

7

Reproduktory

Poskytujú výstup stereo zvuku.

8

Mikrofón

Interný mikrofón na nahrávanie zvuku.

Klávesová
skratka

Ikona

Funkcia

Popis

<Fn> + <F3>

Komunikácia

Zapína a vypína komunikačné
zariadenia počítača.

<Fn> + <F4>

Režim spánku

Prepne počítač do režimu
spánku.

<Fn> + <F5>

Prepínanie
zobrazenia

Prepína výstup zobrazenia –
obrazovka, externý monitor (ak je
pripojený) a obidva súčasne.

<Fn> + <F6>

Prázdna
obrazovka

Vypína podsvietenie obrazovky
kvôli úspore energie. Stlačením
ľubovoľného klávesu vrátite.

<Fn> + <F7>

Prepínanie
dotykovej plochy

Zapína a vypína internú dotykovú
plochu.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.