サービスマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 4750, TravelMate 4750G, TravelMate 4750ZG, TravelMate 4750Z, TravelMate 4350

前へ 次へ
background image

8

Sl

ov

en

čin

a

Pohľad sprava

#

Ikona

Položka

Popis

1

Konektor mikrofónu

Slúži na vstup zvuku z externých mikrofónov.

Konektor na
slúchadlá/
reproduktor

Pripojenie zvukových zariadení
(napr. reproduktorov, slúchadiel).

2

Port USB 2.0

Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0
(napr. USB myš, USB fotoaparát).

3

Optická mechanika

Interná optická mechanika na CD alebo
DVD disky.

4

Indikátor prístupu na
optický disk

Svieti, keď je optická mechanika aktívna.

5

Tlačidlo vysúvania
optickej mechaniky

Vysúva optický disk z jednotky.

6

Otvor núdzového
vysúvania

Vysúva optickú mechaniku pri vypnutom
počítači.
Poznámka: Keď je počítač vypnutý, optickú
jednotku vysuniete zasunutím kancelárskej
sponky do núdzového otvoru.

7

Zásuvka na zámok
Kensington

Pripojenie počítačového bezpečnostného
kľúča Kensington.
Poznámka: Pripojte kábel bezpečnostného
zámku počítača k nepohyblivému predmetu,
napríklad stolu alebo držadlu zaistenej
zásuvky. Vložte zámok do otvoru a otočte
kľúčom kvôli zaisteniu zámku. Niektoré
modely sú dostupné aj bez zámku.

2

1

3 4 5 6

7

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.