サービスマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 4750, TravelMate 4750G, TravelMate 4750ZG, TravelMate 4750Z, TravelMate 4350

前へ 次へ
background image

8

Norsk

Høyre visning

#

Ikon

Element

Beskrivelse

1

Mikrofonport

Mottar inndata fra eksterne mikrofoner.

Hodetelefoner/
høyttaler-kontakt

Kobler til lydenheter (f.eks. høyttalere,
hodetelefon).

2

USB 2.0-port

Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus,
USB-kamera).

3

Optisk stasjon

Intern optisk stasjon. Godtar CDer og DVDer.

4

Tilgangsindikator
for optisk disk

Lyser når den optiske stasjonen er aktiv.

5

Utløserknapp for
optisk stasjon

Løser ut den optiske disken fra stasjonen.

6

Nødutløserhull

Løser ut platen i den optiske stasjonen når
datamaskinen er slått av.
Merk: Sett en binders i nødutløserhullet hvis
du må løse ut den optiske stasjonen når
datamaskinen er av.

7

Spor for
Kensington-lås

Kobler til en Kensington-kompatibel
sikkerhetslås for datamaskinen.
Merk: Koble en sikkehetslåskabel rundt et
ubevegelig objekt som et bord eller
håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i
sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen
nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.

2

1

3 4 5 6

7

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.