サービスマニュアル Acer - TravelMate series, TravelMate 4750, TravelMate 4750G, TravelMate 4750ZG, TravelMate 4750Z, TravelMate 4350

前へ 次へ
background image

3

Välkommen!

Vi vill tacka för att du har valt en bärbar Acer-dator som kommer att uppfylla
dina krav på bärbar datorbehandling.

Bruksanvisningar

För att hjälpa dig använda din bärbara Acer-dator har vi skapat ett antal
bruksanvisningar:
I instruktionsfoldern beskriver vi hur du kommer igång med installationen av
datorn.
TravelMate-serien Allmän användarguide finns användbar information som är
gemensam för alla modeller i produktserien TravelMate. Den tar upp
grundläggande teman som användning av tangentbord, ljud osv. Det är viktigt
att du förstår att Allmän användarguide ibland hänvisar till funktioner och
detaljer som bara finns på vissa modeller i serien, och inte nödvändigtvis just
den modell som du köpt. I dessa fall påpekas detta i texten med formuleringar
som ”endast för vissa modeller”.
I Snabbguide får du en introduktion till grundläggande funktioner och detaljer
i datorn. Om du vill ha mer information om hur datorn kan göra dig mer
produktiv, se TravelMate-serien Allmän användarguide. Den bruksanvisningen
innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, återhämtning
av data, utökningsmöjligheter och felsökning. Dessutom innehåller den
information om garanti samt allmänna bestämmelser och säkerhetsföreskrifter
som gäller din dator. Den finns tillgänglig i portabelt dokumentformat (PDF) i
datorn när den levereras. Följ de här anvisningarna för att visa den:
1

Klicka på

Start > Alla program > Dokumentation.

2

Klicka på TravelMate Generic User Guide.

Obs! Adobe Reader krävs för att visa filen. Om Adobe Reader inte
är installerat i datorn kan du klicka på TravelMate Generic User
Guide för att först köra installationsprogrammet för Adobe
Reader. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra
installationen. Anvisningar om hur du använder Adobe Reader
finns i menyn Hjälp och support.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.