ユーザーガイド Acer - Aspire 5741 series, Aspire 5741ZG, Aspire 5741G, Aspire 5741Z

前へ 次へ
background image

8

Sv

enska

Vy från höger

#

Ikon

Objekt

Beskrivning

1

USB 2.0-port

Anslutning för USB 2.0-enheter
(t.ex. USB-mus, USB-kamera).

2

Optisk läsenhet

Inbyggd optisk läsenhet för CD- eller
DVD-skivor.

3

Åtkomstindikator
för optisk
läsenhet

Tänds när den optiska läsenheten arbetar.

4

Utmatningsknapp
för optisk
läsenhet

Matar ut skivan från den optiska
läsenheten.

5

Häl för mekanisk
utmatning

Matar ut skivluckan från den optiska
läsenheten när datorn är avstängd.
Obs! För in spetsen på ett gem i det
mekaniska utmatningshålet för att mata ut
det optiska enhetsfacket när datorn är
avslagen.

6

Skåra för
Kensingtonlås

Ansluts till ett Kensington-kompatibelt
datorskyddslås.

1

2

3 4 5

6

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.