ユーザーガイド Acer - Aspire 5741 series, Aspire 5741ZG, Aspire 5741G, Aspire 5741Z

前へ 次へ
background image

3

Na początek

Dziękujemy za wybranie notebooka PC serii Acer dla celów realizacji potrzeb w
zakresie mobilnego przetwarzania.

Instrukcje

Aby pomóc w korzystaniu z komputera Acer, opracowaliśmy zestaw instrukcji:

Jako pierwszy poster pomoże użytkownikom rozpocząć ustawianie komputera.

Ogólnego podręcznika użytkownika urządzenia serii Aspire zawiera przydatne
informacje dotyczące wszystkich modeli serii Aspire. Obejmuje podstawowe
zagadnienia, takie jak używanie klawiatury, dźwięki itd. Należy pamiętać, że Ogólny
podręcznik użytkownika
oraz AcerSystem User Guide, o którym mowa poniżej,
odnoszą się czasami do funkcji lub elementów tylko niektórych modeli serii, które nie
muszą występować w zakupionym modelu. W takich przypadkach użyto oznaczenia
„tylko w niektórych modelach”.

Skrócony poradnik przedstawia podstawowe właściwości i funkcje nowego
komputera. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób nowy komputer
może pomóc Ci być bardziej produktywnym, zapoznaj się z AcerSystem User
Guide
. Przewodnik ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące takich tematów,
jak narzędzia systemowe, odzyskiwanie danych, opcje rozszerzeń oraz
rozwiązywanie problemów. Oprócz nich, zawiera także informacje na temat
gwarancji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z komputerem
przenośnym. Jest on dostępny w formie elektronicznej jako dokument w formacie
Portable Document Format (PDF) i jest dostarczany jako zapisany w Twoim
notebooku. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać do niego dostęp:

1 Kliknij

Start > Wszystkie programy > AcerSystem.

2 Kliknij AcerSystem User Guide.

Uwaga: Aby można było przeglądać ten plik, konieczne jest zainstalowanie
programu Adobe Reader. Jeżeli w komputerze nie zainstalowano programu
Adobe Reader, kliknięcie AcerSystem User Guide spowoduje uruchomienie
instalatora programu Adobe Reader. W celu dokończenia instalacji należy
wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie. Instrukcje dotyczące używania
programu Adobe Reader, znajdują się w menu Pomocy i obsługi technicznej.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.