ユーザーガイド Acer - Aspire 5741 series, Aspire 5741ZG, Aspire 5741G, Aspire 5741Z

前へ 次へ
background image

9

Č

ešt
ina

Pohled zespodu

Prostředí

#

Ikona

Položka

Popis

1

Pozice pro baterii

Zde je uložena baterie počítače.

2

Uvolňovací
západka baterie

Uvolňuje baterii k vyjmutí.

3

Pozice pro pevný
disk

Zde je uložen pevný disk počítače
(zajištěný šrouby).

4

Pozice pro pamět’ Zde je uložena hlavní pamět’ počítače.

5

Zámek baterie

Zamkne baterii na místě.

6

Ventilační otvory a
ventilátor

Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém
používání.
Poznámka: Nezakrývejte ani neblokujte otvor
ventilátoru.

Teplota:

Provozní: 5°C až 35°C

Neprovozní: -20°C až 65°C

Vlhkost (nekondenzující):

Provozní: 20% až 80%

Neprovozní: 20% až 80%

1

2

3

4

5

6

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.