ユーザーガイド Acer - Aspire 5741 series, Aspire 5741ZG, Aspire 5741G, Aspire 5741Z

前へ 次へ
background image

9

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

Pohľad zdola

Prostredie

#

Ikona

Položka

Popis

1

Jednotka batérie

Slúži na uloženie batérie počítača.

2

Západka
uvoľnenia batérie

Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.

3

Jednotka pevného
disku

Slúži na uchytenie pevného disku počítača
(zaistené skrutkami).

4

Pozícia pre pamät’ Tu je uložená hlavná pamät’ počítača.

5

Zámok batérie

Uzamyká batériu na jej mieste.

6

Otvory na
ventiláciu a
ventilátor
chladenia

Pomáha udržat’ pri dlhom používaní počítač
chladný.
Poznámka: Neuzatvárajte ani neupchávajte
otvor vetráka.

Teplota:

Prevádzková: 5°C až 35°C

Mimoprevádzková: -20°C až 65°C

Vlhkost’ (nekondenzačná):

Prevádzková: 20% až 80%

Mimoprevádzková: 20% až 80%

1

2

3

4

5

6

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.