ユーザーガイド Acer - Aspire 5741 series, Aspire 5741ZG, Aspire 5741G, Aspire 5741Z

前へ 次へ
background image

6

Sl

ovenski

Vroče tipke

Računalnik uporablja vroče tipke ali kombinacijo tipk za dostop do računalniških
nastavitev kot sta svetlost zaslona in glasnost.
Za aktiviranje vročih tipk pritisnite in držite tipko <Fn> preden pritisnete drugo tipko v
kombinaciji.

Vroča tipka

Ikona Funkcija

Opis

<Fn> + <F3>

Komunikacijska
tipka

Omogoči/onemogoči komunikacijske
naprave računalnika.
(Komunikacijske naprave se lahko
razlikujejo po konfiguraciji).

<Fn> + <F4>

Mirovanje

Preklopi računalnik v stanje
mirovanja.

<Fn> + <F5>

Preklop zaslona

Preklopi izhod zaslona med
zaslonom, zunanjim monitorjem
(če je priključen) in obema.

<Fn> + <F6>

Izklop zaslona

Izključi luč zaslona za varčevanje z
energijo. Pritisnite poljubno tipko za
vrnitev.

<Fn> + <F7>

Preklop sledilne
plošče

Vključi in izključi notranjo sledilno
ploščo.

<Fn> + <F8>

Preklop
zvočnikov

Vklop in izklop zvočnikov.

<Fn> + < >

Poveča svetlost

Poveča svetlost zaslona.

<Fn> + < >

Zmanjša svetlost Zmanjša svetlost zaslona.

<Fn> + < >

Povečanje
glasnosti

Poveča glasnost zvoka.

<Fn> + < >

Zmanjšanje
glasnosti

Zmanjša glasnost zvoka.

<Fn> + <Home>

Predvajaj/
Premor

Predvaja ali zaustavi izbrano
medijski datoteko.

<Fn> + <Pg Up>

Zaustavitev

Zaustavi predvajanje izbrane
medijske datoteke.

<Fn> + <Pg Dn>

Predhodni

Vrnitev na predhodno medijsko
datoteko.

<Fn> + <End>

Naslednji

Skok na naslednjo medijsko
datoteko.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.