ユーザーガイド Acer - Aspire 5741 series, Aspire 5741ZG, Aspire 5741G, Aspire 5741Z

前へ 次へ
background image

6

H

rvats

ki

„Vruće“ tipke

Računalo koristi "vruće" tipke ili kombinacije tipki za pristup većini upravljačkih tipki
računala, kao što je osvijetljenost zaslona i izlazna glasnoća.
Za aktiviranje „vruće“ tipke, pritisnite i držite <Fn> tipku prije pritiskanja druge tipke u
kombinaciji "vrućih" tipki.

„Vruće“ tipke

Ikona Funkcija

Opis

<Fn> + <F3>

Tipka za
komunikaciju

Omogućava/onemogućava
komunikacijske uređaje računala.
(Komunikacijski uređaji variraju
prema konfiguraciji).

<Fn> + <F4>

Stanje mirovanja Stavlja računalo u stanja mirovanja.

<Fn> + <F5>

Prekidač prikaza Prebacuje izlaz prikaza između

zaslona prikaza, vanjskog monitora
(ako je priključen) i oba.

<Fn> + <F6>

Isključivanje
zaslona

Isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona prikaza radi uštede
energije. Pritisnite bilo koju tipku da
se vratite.

<Fn> + <F7>

Prekidač dodirne
ploče

Uključuje i isključuje unutarnju
dodirnu ploču.

<Fn> + <F8>

Prekidač
zvučnika

Uključuje i isključuje zvučnike.

<Fn> + < >

Povećanje
osvijetljenosti

Povećava osvijetljenost zaslona.

<Fn> + < >

Smanjivanje
osvijetljenosti

Smanjuje osvijetljenost zaslona.

<Fn> + < >

Pojačavanje
glasnoće

Pojačava glasnoću zvuka.

<Fn> + < >

Smanjivanje
glasnoće

Smanjuje glasnoću zvuka.

<Fn> + <Home>

Izvođenje/stanka Reproducira ili zaustavlja

reprodukciju odabrane medijske
datoteke.

<Fn> + <Pg Up>

Zaustavljanje

Zaustavlja reprodukciju odabrane
medijske datoteke.

<Fn> + <Pg Dn>

Prethodno

Povrat na prethodnu medijsku
datoteku.

<Fn> + <End>

Sljedeće

Skok na sljedeću medijsku datoteku.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.