ユーザーガイド Acer - Aspire 5741 series, Aspire 5741ZG, Aspire 5741G, Aspire 5741Z

前へ 次へ
background image

6

Lietuviška

i

Greitieji klavišai

Kompiuteryje įrengti greitieji klavišai ar numatytos klavišų kombinacijos, leidžiančios
valdyti daugelį kompiuterio funkcijų, tokių kaip ekrano ryškumas ar garsiakalbių
garsas.
Norėdami pasinaudoti greitaisiais klavišais, prieš spausdami bet kokią greitųjų
klavišų kombinaciją nuspauskite ir laikykite klavišus <Fn>.

Greitasis
klavišas

Piktograma Funkcija

Aprašymas

<Fn> + <F3>

Komunikacijos
mygtukas

Įjungia/išjungia kompiuterio
komunikacijos prietaisus.
(Komunikacijos prietaisai gali skirtis
priklausomai nuo konfigūracijos).

<Fn> + <F4>

Sustabdyti

Įjungia hibernacijos (kompiuterio
sustabdymo) režimą.

<Fn> + <F5>

Ekranų
perjungimas

Perjungia kompiuterio rodomą
vaizdą iš kompiuterio monitoriaus į
išorinį monitorių (jei prijungtas) ir
atvirkščiai.

<Fn> + <F6>

Ekrano
išjungimas

Energijos taupymo tikslais išjungia
ekraną. Norint vėl įjungti spauskite
bet kurį klavišą.

<Fn> + <F7>

Lietimui jautraus
ekrano jungiklis

Įjungia ir išjungia lietimui jautrų
ekraną.

<Fn> + <F8>

Garsiakalbio
jungiklis

Išjungia ir įjungia garsiakalbius.

<Fn> + < >

Padidinti
ryškumą

Padidina ekrano ryškumą.

<Fn> + < >

Sumažinti
ryškumą

Sumažina ekrano ryškumą.

<Fn> + < >

Padidinti garsą Padidina kompiuterio audio

sistemos garsą.

<Fn> + < >

Sumažinti garsą Sumažina kompiuterio audio

sistemos garsą.

<Fn> + <Home>

Leisti/pristabdyti Leisti ar pristabdyti pasirinktą

medijų failą.

<Fn> + <Pg Up>

Stabdyti

Sustabdyti pasirinktą medijų failą.

<Fn> + <Pg Dn>

Ankstesnis

Grįžta prie ankstesnio medijų failo.

<Fn> + <End>

Toliau

Pereina prie paskesnio medijų failo.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.