ユーザーガイド Acer - Aspire 5741 series, Aspire 5741ZG, Aspire 5741G, Aspire 5741Z

前へ 次へ
background image

3

Begynne med begynnelsen

Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en Acer-notebook til dine mobile
databehandlingsbehov.

Dine veiledere

Som hjelp til bruk av Acer-notebooken har vi utformet et sett av veiledere:
Til å begynne med vil plakaten hjelpe deg i gang med oppsettet av
datamaskinen.
Den generiske håndboken for Aspire-serien inneholder nyttig informasjon om
alle modeller i Aspire-produktserien. Den dekker grunnleggende emner som
bruk av tastaturet, lyd, osv. Vennligst merk at både den generiske håndboken
og AcerSystem User Guide som er nevnt nedenfor, fra tid til annen vil referere
til funksjoner eller egenskaper som bare finnes på visse modeller, men ikke
nødvendigvis på modellen du kjøpte. Slike forekomster er markert i teksten
med kommentarer som "bare for visse modeller".
I den Hurtigguide får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og
funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan
datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i AcerSystem User
Guide. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om emner som
systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og feilsøking/
problemløsing. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og
sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDF-
fil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet på maskinen. Følg
disse trinnene for å åpne den:

1 Klikk på

Start > Alle Programmer > AcerSystem.

2 Klikk på AcerSystem User Guide.

Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe

Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på AcerSystem

User Guide føre til at installeringsprogrammet for Adobe Reader kjøres i

stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. Hvis du

vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du menyen Hjelp og Støtte.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.