ユーザーガイド Acer - Aspire 5741 series, Aspire 5741ZG, Aspire 5741G, Aspire 5741Z

前へ 次へ
background image

6

Norsk

Hurtigtaster

Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for tilgang til de
fleste av maskinens funksjoner, f.eks. skjermens lysstyrke og lydvolumet.
Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du holder inne <Fn>-tasten før du
trykker på den andre tasten i en hurtigtastkombinasjon.

Hurtigtast

Ikon

Funksjon

Beskrivelse

<Fn> + <F3>

Kommunikas-
jonstast

Aktiverer/deaktiverer
datamaskinens
kommunikasjonsenheter.
(Kommunikasjonsenheter kan
variere i konfigurasjon).

<Fn> + <F4>

Dvale

Setter datamaskinen i dvalemodus.

<Fn> + <F5>

Skjermbytte

Bytter mellom visning på vanlig
skjerm, ekstern skjerm
(hvis tilkoblet) eller begge deler.

<Fn> + <F6>

Visning av

Slå av skjermens
bakgrunnsbelysning for å spare
strøm. Trykk på en hvilken som
helst tast for å gå tilbake.

<Fn> + <F7>

Berøringsplate
av/på

Slår den interne berøringsplaten
av og på.

<Fn> + <F8>

Høyttaler av/

Slår høyttalerne av og på.

<Fn> + < >

Lysstyrke opp

Øker skjermens lysstyrke.

<Fn> + < >

Lysstyrke ned

Reduserer skjermens lysstyrke.

<Fn> + < >

Volum opp

Øker lydvolumet.

<Fn> + < >

Volum ned

Reduserer lydvolumet.

<Fn> + <Home>

Spill av/pause

Spill av eller pause en valgt
mediefil.

<Fn> + <Pg Up>

Stopp

Stopp avspilling av den valgte
mediefilen.

<Fn> + <Pg Dn>

Forrige

Returner til forrige mediefil.

<Fn> + <End>

Neste

Hopp til neste mediefil.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.