ユーザーガイド Acer - Aspire 5741 series, Aspire 5741ZG, Aspire 5741G, Aspire 5741Z

前へ 次へ
background image

8

Norsk

Høyre visning

#

Ikon

Element

Beskrivelse

1

USB 2.0-port

Kobler til USB 2.0-enheter
(f.eks. USB-mus, USB-kamera).

2

Optisk stasjon

Intern optisk stasjon. Godtar CDer og
DVDer.

3

Tilgangsindikator
for optisk disk

Lyser når den optiske stasjonen er aktiv.

4

Utløserknapp for
optisk stasjon

Løser ut den optiske disken fra stasjonen.

5

Nødutløserhull

Løser ut platen i den optiske stasjonen når
datamaskinen er slått av.
Merk: Sett en binders i nødutløserhullet
hvis du må løse ut den optiske stasjonen
når datamaskinen er av.

6

Spor for
Kensington-lås

Kobler til en Kensington-kompatibel
sikkerhetslås for datamaskinen.

1

2

3 4 5

6

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.