ユーザーガイド Acer - Aspire 5741 series, Aspire 5741ZG, Aspire 5741G, Aspire 5741Z

前へ 次へ
background image

6

D

ansk

Dansk

Genvejstaster

Computeren bruger genvejstaster eller tastkombinationer til at få adgang til de
fleste af computerens kontroller som skærmens lysstyrke og lydstyrke.
Hvis du vil aktivere hurtigtaster, skal du holde <Fn> -tasten nede og derefter
trykke på den anden tast i hurtigtastkombinationen.

Genvejstast

Ikon

Funktion

Beskrivelse

<Fn> + <F3>

Kommunika-
tionstaste

Aktiverer/deaktiverer computerens
kommunikationsenheder.
(Kommunikationsenheder kan
variere efter konfiguration).

<Fn> + <F4>

Dvale

Sætter computeren i dvaletilstand.

<Fn> + <F5>

Skærm til/fra

Skifter skærmoutputtet mellem
skærmen, en ekstern skærm
(hvis den er tilsluttet) og begge to.

<Fn> + <F6>

Skærm fra

Slukker for skærmens baggrundslys
for at spare strøm. Tryk på en
vilkårlig tast for at fortsætte.

<Fn> + <F7>

Pegefelt til/fra Tænder og slukker for det interne

pegefelt.

<Fn> + <F8>

Højttaler til/fra Tænder og slukker for højttalerne.

<Fn> + < >

Lysstyrke op

Forøger skærmens lysstyrke.

<Fn> + < >

Lysstyrke ned

Formindsker skærmens lysstyrke.

<Fn> + < >

Lydstyrke op

Forøger højttalerens lydstyrke.

<Fn> + < >

Lydstyrke ned

Reducerer højttalerens lydstyrke.

<Fn> + <Home>

Afspil/Afbryd

Afspil eller stands midlertidigt en
udvalgt mediefil.

<Fn> + <Pg Up>

Stop

Standser afspilningen af den valgte
mediefil.

<Fn> + <Pg Dn>

Forrige

Går tilbage til forrige mediefil.

<Fn> + <End>

Næste

Springer til den næste mediefil.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.