ユーザーガイド Acer - Aspire 5741 series, Aspire 5741ZG, Aspire 5741G, Aspire 5741Z

前へ 次へ
background image

3

Välkommen!

Vi vill tacka för att du har valt en bärbar Acer-dator som kommer att uppfylla
dina krav på bärbar datorbehandling.

Dina handböcker

Vi har tagit fram en uppsättning guider som hjälp vid användning av din
bärbara Acer-dator:
Till att börja med finns instruktionsfoldern som hjälper dig komma igång med
installationen av datorn.
Den Allmän användarguide för Aspire-serien innehåller användbar information
som gäller alla modeller i Aspire-produktserien. Den omfattar grundläggande
ämnen som användning av tangentbordet, ljud, osv. Var medveten om att
Allmän användarguide samt AcerSystem User Guide som nämns nedan till följd
av sin natur då och då hänvisar till funktioner som bara finns i vissa av seriens
modeller men inte nödvändigtvis i den modell som du har köpt. Sådana
exempel markeras i texten med fraser som "endast för vissa modeller".
I den Snabbguide presenteras de grundläggande funktionerna i din nya dator.
Mer information om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv finns i
AcerSystem User Guide. Denna handbok innehåller detaljerad information om
ämnen som systemverktyg, dataåterhämtning, expansionsalternativ och
felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation och allmänna regler,
samt säkerhetsnoteringar om din bärbara dator. Den är tillgänglig i Portable
Document Format (PDF) och levereras förinstallerad i den bärbara datorn.
Följ dessa steg för att få tillgång till den:

1 Välj

Start > Alla program > AcerSystem.

2 Dubbelklicka på AcerSystem User Guide.

Obs: Du måste ha Adobe Reader installerat för att kunna visa filen.

Om Adobe Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras

när du dubbelklickar på AcerSystem User Guide. Utför installationen genom

att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder

Adobe Reader finns på menyn Hjälp och Support.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.