サービスマニュアル Acer - Aspire one series, AOE100, AOHAPPY, AOD255

前へ 次へ
background image

5

Sl

ov

en

čin

a

Sl

ov

en

čin

a

1. Kontrolky na prednom paneli sú viditeľné, aj keď je veko počítača zatvorené.

Klávesové skratky

Počítač využíva klávesové skratky alebo kombinácie klávesov na prístup k väčšine
nastavení počítača, ako je napríklad jas obrazovky a hlasitost’ výstupu.
Ak chcete aktivovat’ klávesové skratky, stlačte a podržte kláves <Fn> pred stlačením
ďalšieho klávesu v klávesovej skratke.

3

Tlačidlo Power
(Zapnút’)

Zapína a vypína počítač.

4

Klávesnica

Slúži na zadávanie údajov do počítača.

5

Dotyková plocha

Zariadenie s citlivost’ou na dotyk, ktoré funguje
ako počítačová myš.

6

Indikátory stavu

1

Diódy LED (Light-Emitting Diodes), ktoré svetlom
indikujú stav funkcií počítača a jeho súčastí.

7

Tlačidlá na klikanie
(ľavé a pravé)

Funkcia ľavého a pravého tlačidla je podobná
ako funkcia ľavého a pravého tlačidla myši.

8

Podložka rúk

Pohodlná opora rúk pri práci s počítačom.

9

Webkamera
Acer Crystal Eye

Webová kamera na video komunikáciu
(konfigurácia sa môže v závislosti od
modelu líšit’).

Klávesová
skratka

Ikona Funkcia

Popis

<Fn> + <F3>

Kláves
komunikácie

Zapína a vypína komunikačné zariadenia
počítača. (Komunikačné zariadenia sa
môžu líšit’ v závislosti od konfigurácie.)

<Fn> + <F4>

Režim spánku

Prepne počítač do režimu spánku.

<Fn> + <F5>

Prepínanie
zobrazenia

Prepína výstup zobrazenia – obrazovka,
externý monitor (ak je pripojený) a obidva
súčasne.

<Fn> + <F6>

Prázdna
obrazovka

Vypína podsvietenie obrazovky kvôli
úspore energie. Pre návrat stlačte
akýkoľvek kláves.

<Fn> + <F7>

Prepínanie
dotykovej plochy

Zapína a vypína internú dotykovú plochu.

<Fn> + <F8>

Prepínanie
reproduktora

Zapína a vypína reproduktory.

#

Ikona Položka

Popis

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.