サービスマニュアル Acer - Aspire one series, AOE100, AOHAPPY, AOD255

前へ 次へ
background image

5

Hrvatsk

i

1. Indikatori na prednjoj ploči su vidljivi čak i kada je poklopac računala zatvoren.

Tipkovnički prečaci

Računalo koristi tipkovničke prečace ili kombinacije tipki za pristup većini
upravljačkih tipki računala, kao što je osvijetljenost zaslona i izlazna glasnoća.
Za aktiviranje tipkovničkih prečaca, pritisnite i držite <Fn> tipku prije pritiska druge
tipke u kombinaciji tipkovničkog prečaca.

4

Tipkovnica

Za unos podataka u vaše računalo.

5

Dodirna ploča

Pokazivački uređaj osjetljiv na dodir koji
funkcionira kao računalni miš.

6

Indikatori stanja

1

Diode koje emitiraju svjetlo (LED) koje se
uključuju kako bi pokazale stanje funkcija i
komponenti računala.

7

Tipke za odabir
(lijeva i desna)

Lijeva i desna tipka djeluju kao lijeva i desna
tipka miša.

8

Oslonac za dlanove Udobno područje koje pruža potporu rukama

dok koristite računalo.

9

Acer Crystal Eye
web kamera

Web kamera za video komunikaciju
(Konfiguracija se može razlikovati ovisno o
modelu).

Tipkovnički
prečac

Ikona Funkcija

Opis

<Fn> + <F3>

Tipka za
komunikaciju

Omogućava/onemogućava komunikacijske
uređaje računala. (Komunikacijski uređaji
razlikuju se prema konfiguraciji.)

<Fn> + <F4>

Stanje
mirovanja

Stavlja računalo u stanja mirovanja.

<Fn> + <F5>

Prekidač
prikaza

Prebacuje izlaz prikaza između
zaslona prikaza, vanjskog monitora
(ako je priključen) i oba.

<Fn> + <F6>

Prazan zaslon Isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona

prikaza radi uštede energije. Pritisnite bilo
koju tipku za povrat.

<Fn> + <F7>

Prekidač
dodirne ploče

Uključuje i isključuje unutarnju dodirnu
ploču.

<Fn> + <F8>

Prekidač
zvučnika

Uključuje i isključuje zvučnike.

#

Ikona

Stavka

Opis

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.