サービスマニュアル Acer - Aspire one series, AOE100, AOHAPPY, AOD255

前へ 次へ
background image

5

Norsk

1. Frontpanelindikatorene er synlige selv når datamaskindekselet er lukket.

Hurtigtaster

Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for tilgang til de
fleste av maskinens funksjoner, f.eks. skjermens lysstyrke og lydvolumet.
Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du på og holder <Fn>-tasten før du
trykker på den neste tasten i hurtigtastkombinasjonen.

3

Av/på-knapp

Slår datamaskinen av og på.

4

Tastatur

Legger inn data i datamaskinen.

5

Pekeplate

Pekeenhet som reagerer på berøring og
fungerer som en mus.

6

Statusindikatorer

1

Lamper (LED) som tennes for å vise statusen
for datamaskinens funksjoner og
komponenter.

7

Klikkeknapper
(venstre og høyre)

Venstre og høyre knapp fungere på samme
måte som venstre og høyre museknapp.

8

Håndleddshviler

Komfortabelt støtteområde for hendene når
du bruker datamaskinen.

9

Acer Crystal Eye-
webkamera

Webkamera til videokommunikasjon
(konfigurasjonen kan variere mellom
modellene).

Hurtigtast

Ikon

Funksjon

Beskrivelse

<Fn> + <F3>

Kommunikas-
jonstast

Aktiverer/deaktiverer datamaskinens
kommunikasjonsenheter.
(Kommunikasjonsenheter kan variere i
konfigurasjon.)

<Fn> + <F4>

Dvale

Setter datamaskinen i dvalemodus.

<Fn> + <F5>

Skjermbytte

Bytter mellom visning på vanlig skjerm,
ekstern skjerm (hvis tilkoblet) eller
begge deler.

<Fn> + <F6>

Blank skjerm

Slå av skjermens bakgrunnsbelysning
for å spare strøm. Trykk på en hvilken
som helst tast for å gå tilbake.

<Fn> + <F7>

Pekeplate
av/på

Slår den interne pekeplaten av og på.

#

Ikon

Element

Beskrivelse

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.