サービスマニュアル Acer - Aspire one series, AOE100, AOHAPPY, AOD255

前へ 次へ
background image

5

Sv

en

ska

1. Indikatorerna på frontpanelen syns även när datorhöljet är stängt.

Snabbtangenter

Datorn använder snabbtangenter eller tangentkombinationer för att komma åt
de flesta av datorns kontroller som t.ex. skärmens ljusstyrka och volym.
Du aktiverar snabbtangenter genom att hålla ned <Fn> innan du trycker på den
andra tangenten i snabbtangentskombinationen.

3

Av/på-knapp

Slår på och stänger av datorn.

4

Tangentbord

För inmatning av data i datorn.

5

Pekplatta

Beröringskänslig pekenhet som fungerar
som en datormus.

6

Statusindikatorer

1

Lysdioder (LED) som tänds för att visa
statusen för datorns funktioner och
komponenter.

7

Klickknappar
(vänster och höger)

Vänster och höger knapp fungerar som
vänster och höger musknapp.

8

Handlovsstöd

Handlovsstödet ger bekvämt stöd för
händerna när du använder datorn.

9

Acer Crystal Eye
webbkamera

Webbkamera för videokommunikation
(konfigurationen kan variera med olika
modeller).

Snabbtangent Ikon Funktion

Beskrivning

<Fn> + <F3>

Kommunikation-
stangent

Aktiverar/avaktiverar datorns
kommunikationsenheter.
(Kommunikationsenheterna kan
variera beroende på konfiguration.)

<Fn> + <F4>

Vänteläge

Placerar datorn i vänteläge.

<Fn> + <F5>

Växla bildskärm

Växlar visning mellan datorns
bildskärm och en extern monitor
(om ansluten) och båda.

<Fn> + <F6>

Skärmsläckare

Stänger av bildskärmens
bakgrundsbelysning för att spara
ström. Återgå genom att trycka på
en valfri tangent.

<Fn> + <F7>

Aktivera/inaktivera
pekplatta

Aktivera/inaktivera den interna
pekplattan.

<Fn> + <F8>

Aktivera/avaktivera
högtalare

Sätter på/stänger av högtalarna.

#

Ikon

Objekt

Beskrivning

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.