マニュアル Acer - Aspire one series, AOHAPPY2, AOD257

前へ 次へ
background image

5

Polski

1. Wskaźniki panelu czołowego są widoczne nawet po zamknięciu pokrywy
komputera.

Klawisze skrótów

Komputer umożliwia używanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu
uzyskania dostępu do większości kontrolowanych parametrów, takich jak jasność
ekranu czy ustawienia głośności.
Aby uaktywniać klawisze skrótów, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed
naciśnięciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu.

2

Ekran wyświetlacza Nazywany jest także wyświetlaczem

ciekłokrystalicznym (Liquid-Crystal Display;
LCD), wyświetla informacje wyjściowe
komputera (konfiguracja może być różna w
zależności od modelu).

3

Przycisk zasilania

Służy do włączania i wyłączania komputera.

4

Klawiatura

Umożliwia wprowadzanie danych do komputera.

5

Touchpad

Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa
jak myszka komputerowa.

6

Wskaźniki stanu

1

Diody LED (ang. Light-Emitting Diodes), które
zapalają się i gasną, pokazując stan funkcji i
podzespołów komputera.

7

Przyciski kliknięć
(lewy i prawy)

Działanie lewego i prawego przycisku jest
podobne do działania lewego i prawego
przycisku myszki.

8

Podparcie
nadgarstków

Wygodne podparcie dłoni podczas używania
komputera.

9

Mikrofon

Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku.

Klawisz skrótu Ikona Funkcja

Opis

<Fn> + <F3>

Komunikacja

Włącza/wyłącza urządzenia
komunikacyjne komputera. (urządzenia
komunikacyjne mogą być różne w
zależności od konfiguracji.)

<Fn> + <F4>

Uśpienie

Powoduje przejście komputera do trybu
Wstrzymanie.

#

Ikona

Element

Opis

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.