マニュアル Acer - Aspire one series, AOHAPPY2, AOD257

前へ 次へ
background image

7

Polski

Korzystanie z klawisza komunikacji*

Tutaj można włączyć lub wyłączyć różne urządzenia łączności bezprzewodowej w
komputerze.

Naciśnij przyciski <Fn> + <F3>, aby otworzyć okno aplikacji Menedżer
uruchamiania.

Czerwony znacznik informuje o wyłączeniu urządzenia. Kliknij Wł., aby włączyć
połączenie Wi-Fi/Bluetooth. Kliknij Wył. wyłączyć połączenie.

* Urządzenia komunikacyjne mogą być różne w zależności od modelu.

Widok z przodu (pokrywa zamknięta)

#

Ikona

Element

Opis

1

Wskaźnik
zasilania

Wskazuje stan zasilania komputera.

Wskaźnik
akumulatora

Wskazuje stan akumulatora komputera.
1. Ładowanie: Świeci żółtym światłem, gdy
akumulator jest ładowany.
2. Pełne naładowanie: Świeci niebieskim
światłem podczas pracy w trybie zasilania
prądem przemiennym.

Wskaźnik
komunikacji

Wskazuje stan komunikacji sieci 3G/Wi-Fi.

Świeci na niebiesko

Świeci na
pomarańczowo

Nie świeci

Wł. 3G/Wł. Wi-Fi
Wł. 3G/Wył. Wi-Fi

Wył. 3G/
Wł. Wi-Fi

Wył. 3G/
Wył. Wi-Fi

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.