マニュアル Acer - Aspire one series, AOHAPPY2, AOD257

前へ 次へ
background image

7

Č

ešt
ina

Pohled na zavřenou přední stranu

Pohled zezadu

Poznámka: Je možné, že počítač bude mít jinou baterii, než je ta na
obrázku.

#

Ikona Položka

Popis

1

Indikátor napájení Indikuje stav napájení počítače.

Indikátor baterie

Indikuje stav baterie počítače.
1. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor
jantarově.
2. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě svítí
indikátor modře.

Indikátor
komunikace

Indikuje stav komunikace v bezdrátové síti
3G/Wi-Fi.

#

Položka

Popis

1

Pozice pro baterii

Zde je uložena baterie počítače.

Svítí modrá kontrolka Svítí oranžová

kontrolka

Nesvítí

3G zap./Wi-Fi zap.
3G zap./Wi-Fi vyp.

3G vyp./Wi-Fi zap. 3G vyp./Wi-Fi vyp.

前へ 次へ
 

© 2012–2019, manyuaru.com
All rights reserved.