PDFマニュアル Acer - AcerSystem, Aspire MC605, Veriton S2611G, RL80, Veriton M2611G, Aspire T3-600, Veriton N2620G, Aspire ME600, Aspire 4738Z

前へ 次へ
background image

v

Obs! Justera bara de kontroller som nämns i användarinstruktionerna
eftersom felaktig justering av andra kontroller kan medföra att skada
och ofta kräva ett större reparationsarbete av en kvalificerad tekniker
för att återföra produkten till normalskick.

FÖRSIKTIGHET! Explosionsfara om batteriet inte är isätt på rätt sätt.
Byt endast mot ett batteri av samma typ eller ett batteri som
rekommenderas av tillverkaren. Kassera gamla batterier enligt
tillverkarens anvisningar.

Obs! Anslutning till ett kabelförgreningssystem ska göras genom en
galvanisk iolator.

Instruktioner för kassering

Kasta inte den elektroniska enheten i soporna vid kassering. För att minska
föroreningarna och skydda vår gemensamma världsmiljö bör du återvinna
utrustningen. Mer information om elektrisk och elektronisk avfallsutrustning (WEEE)
finns på
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm

Råd angående kvicksilver

För projektorer eller elektroniska produkter som innehåller en LCD/CRT-skärm
eller -display:

Lampan/lamporna i produkten innehåller kvicksilver och måste återvinnas eller
kasseras i enlighet med lokal, statlig eller federal lagstiftning. Om du vill ha mer
information kontaktar du Electronic Industries Alliancewww.eiae.org.
Besök www.lamprecycle.orgr information om hantering av lampavfall.

前へ 次へ
 

© 2012–2020, manyuaru.com
All rights reserved.