PDFマニュアル Acer - AcerSystem, Aspire MC605, Veriton S2611G, RL80, Veriton M2611G, Aspire T3-600, Veriton N2620G, Aspire ME600, Aspire 4738Z

前へ 次へ
background image

11

Sv
ensk

a

Driftförhållanden

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Drift är tillåten på följande två
villkor: (1) Datorn får inte skapa skadlig störning, och (2) Datorn måste acceptera
alla mottagna störningar, inklusive störning som kan skapa oönskad drift.

Överensstämmelseförklaring för EU-länderna

Härmed intygar Acer att denna PC-datorserie uppfyller de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.

Modemanmärkningar

TBR 21

Denna utrustning har godkänts av [Council Decision 98/482/EC - "TBR 21"] för
uppkoppling av enkel terminal till det allmänna telenätet. På grund av olikheter
mellan de individuella allmänna telenät som finns i olika länder, utgör detta
godkännande i sig inte en villkorlös garanti för problemfri användning på alla
terminalpunkter i det allmänna telenätet. Om problem uppkommer bör du först ta
kontakt med utrustningsleverantören.

Meddelande om laserföreskriftsefterlevnad

CD eller DVD-enheten som används i denna dator är en laserprodukt.
CD eller DVD-enhetens klassificeringsmärke (visas nedan) finns på enheten.

KLASS 1 LASERPRODUKT
VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. UNDVIK
ATT UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.

Meddelande om utmatning av digitalt ljud

Den optiska anslutningen innehåller ingen laser eller lysdiod som är högre än
klass I.

Föreskrifter för enheter för radiotrafik

Obs! Nedanstående regelverksinformation gäller bara för modeller
med trådlöst nätverk (WLAN) och/eller Bluetooth.

前へ 次へ
 

© 2012–2020, manyuaru.com
All rights reserved.